DORUČAK U KREVETU ZA 48 KN!

DNEVNO OD
09-12 SATI

Adresa: Trg Bazilike 4, 53291 Novalja | Tel: +385 98 163 1231 ili +385 53 661 960