DORUČAK U KREVETU ZA 48 KN!

DNEVNO OD
09-12 SATI

Adresse: Trg Bazilike 4, 53291 Novalja | Tel: +385 98 1631231 oder +385 53 661960